56081.jpg


Herhalingsopleiding bedrijfshulpverlener BHV +AED

Waterland Brandbeveiliging
600055

Inleiding
In de Arbo-wet wordt gesproken over het hebben van voldoende vaardigheden als BHV`er. Duidelijk is dat nadat de bedrijfshulpverlener het basisdiploma heeft behaald en vervolgens niet jaarlijks vaardigheden oefent deze tot onder het vereiste niveau zakken. De arbeidsinspectie en het NIBHV zijn van mening dat twee jaar na het volgen van de basisopleiding er geen sprake meer is van bedrijfshulpverleners die hun taken adequaat kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlening niet gewaarborgd is. Het is daarom van belang dat de bedrijfshulpverlener eenmaal per jaar aantoont te beschikken over de vereiste vaardigheden. Een en ander heeft ertoe geleid dat de geldigheidsduur van het certificaat/diploma van het NIBHV is vastgesteld op een jaar (met een uitlooptermijn van drie maanden). De complete herhalingsdag bedraagt, op advies van het NIBHV, acht uur.

Doelgroep en toelating
Deze cursus is gericht op personen die de basisopleiding Bedrijfshulpverlener met goed gevolg hebben afgelegd en de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie vervullen. Voor het volgen van deze cursus is de basisopleiding BHV vereist, niet ouder dan 12 maanden.

Doel van de cursus
Het doel van de cursus is de deelnemer weer te trainen in enkele kerntaken zodat hij/zij na afloop van de cursus in staat is om de taak van de hulpverleningsdiensten over te nemen tot het moment dat deze aanwezig zijn.
Het betreft in de herhalingscursus alleen de praktijkoefeningen, aangevuld met een herhaling van theorie, indien dit gewenst is.

Herhalen van praktische handelingen voor:
- Een beginnende brand bestrijden
- Indien nodig het gebouw ontruimen
- Gewonden verzorgen
- Communiceren en samenwerken met de hulpverleningsdiensten


Programma:
- Beademing
- Eerste hulp bij brandwonden
- Eerste hulp bij reanimatie
- Stoornissen van de bloedsomloop
- Praktijk brandbestrijding met poeder, CO2 en schuim
- Verbrandingsproducten
- Ontruiming en communicatie
- Gebruik en werking van draagbare blustoestellen
- Aan het begin van de cursus krijgen de cursisten een cursusboek uitgereikt.

Examen
Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer een herhalingscertificaat.

Cursus informatie
- Cursusduur: 1 dag, inclusief praktijkexamen.
- Cursusplaats: Zwaag
- Deze cursus gaat door vanaf 6 deelnemers.
Vraag stellen over dit artikel
Voeg toe aan verlanglijst